Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie

"Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno".
Helen Parkhurst

 

  Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie znajduje się w Głownie przy ulicy Skokowskiego 8. Usytuowane jest na obrzeżu miasta w bliskim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Zabrzeźnia.

Jesteśmy placówką z długoletnią tradycją. Do pięciu oddziałów uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Na szczególną uwagę zasługuje duży ogród wyposażony w plac zabaw. Dzieci mają tu okazję do zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwijania sprawności ruchowej oraz prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

  Placówka ma bardzo dobre warunki lokalowe. Przestronne sale, umożliwiają prowadzenie różnorodnych zajęć, ale przede wszystkim posiada zaangażowaną kadrę pedagogiczną, podejmującą wiele inicjatyw i stale doskonaląca swoje umiejętności zawodowe. Kadra przedszkola to wspólnota otwarta i życzliwa, której celem pracy jest przekazywanie dzieciom wiedzy  i umiejętności przydatnych w dalszym życiu, a zwłaszcza w edukacji szkolnej.

    Nasze przedszkole rozbudza ciekawość świata i zapał, a jednocześnie kształtuje poczucie odpowiedzialności, kreatywność i samodzielność.

 

 

    Jest miejscem, w którym wszystkie dzieci są akceptowane i traktowane z szacunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwarzamy warunki do  wszechstronnego rozwoju dziecka, zapewniamy mu bezpieczeństwo i fachową opiekę, wpajamy zasady zdrowego stylu życia. 

 

 

 

 

 

Uczymy właściwych zachowań społecznych i patriotycznych oraz edukacji na najwyższym poziomie.

 

 

 

 

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci, współpracując z nimi w kształtowaniu postaw i wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze przedszkole,to miejsce do którego nauczyciele przychodzą każdego dnia ze względu na dzieci, bo lubią z nimi pracować, przyczyniać się do ich rozwoju. A dzieci wchodzą do swoich sal przedszkolnych z entuzjazmem i wielką potrzebą poznawania świata.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY:-)