„Światowy Dzień Ziemi” w MP3

W dniu 30.04. w MP3 odbył się „Światowy Dzień Ziemi”, w którym uczestniczyły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2. Przedszkolaki w tym dniu miały okazję wykazać się dużą wiedzą na temat ochrony środowiska. Wypowiadały się na temat segregacji śmieci, o oszczędzaniu wody oraz o ochronie zwierząt i roślin. Rozwiązywały też zagadki, odpowiadały na pytania z quizu przyrodniczego. Z dużym zainteresowaniem wysłuchały listu od „Pani Przyrody”, która prosiła ich, by dbały o ptaki, ryby, zwierzęta, rośliny, otoczyły opieką przyrodę. Dzieci musiały też poradzić sobie z praktycznym działaniem na rzecz przyrody np. posegregować śmieci, posadzić kwiaty na ozdobnej rabacie na terenie ogródka przedszkolnego. Podsumowaniem tego spotkania była zabawa sportowa-przeciąganie liny, która dostarczyła dzieciom wiele radości. W tym dniu nie zabrakło też piosenek ekologicznych oraz wspólnych zabaw i pląsów. Na zakończenie reprezentanci poszczególnych grup otrzymali dyplomy i drobne upominki. Działania, które były podjęte z okazji obchodów „Dnia Ziemi” doskonalą u dzieci nawyki proekologiczne.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://mp3.glowno.pl/images/2014.05.12